="Powołanie

Powołanie na Biegłego Sądowego

09 sierpnia 2022

W dniu 9 sierpnia w Sądzie Okręgowym w Krakowie, zostałem powołany na Biegłego Sądowego z zakresu makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, jak również pewnego rodzaju zwieńczeniem pewnego etapu w mojej karierze zawodowej.

Kim jest Biegły Sądowy?  
Biegłym Sądowym jest osoba, która w danej dziedzinie jest w stanie wykazać się szczególną znajomością tematu, a także udzielić rękojmi należytego wykonania swojej pracy.

Na czyje zlecenie działa Biegły Sądowy?
Biegły Sądowy działa tylko na zlecenie Sądu lub Prokuratury.

Czy Biegły Sądowy może wystawić opinię na prywatne zlecenie osoby zainteresowanej?
Osoba, która powołana została na funkcje Biegłego Sądowego, może wystawić opinię, ale tylko dla w/w organów. 


Powróć do listy artykułów
Trener Regionalny
="Trener